Consells de l'Estudiantat

 Descarregar pdf

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida:

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.12 (Edifici Rectorat)

Telèfon: 973702032

Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat

Pàgina web: http://www.estudiantat.udl.cat

Instagram: @ceudl

Twitter: @ConsellUdL

Facebook: Consell de l’Estudiantat Udl

Equip de coordinació:

  • Josep Maria Giménez - ED
  • Ikram Bouhouche - FDET
  • Adrià Tersa - FDET

 

Consell de l'Estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària:

Adreça: Av. Alcalde Rovira Roure, núm. 191 - 25198 LLEIDA

Despatx: 0.03 (Edifici A)

Telèfon: 973702506

Adreça electrònica: etsea@estudiantat.udl.cat

Instagram: @consellestudiantat.etsea

Twitter: @CE_ETSEA

Facebook: Consell Estudiantat ETSEA

Coordinadors: Carla Blanco

 

Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 69 - 25001 LLEIDA

Despatx: 3.05 Edifici Polivalent

Telèfon: 973702710

Adreça electrònica: eps@estudiantat.udl.cat

Pàgina web: http://www.consell-eps.udl.cat/

Instagram: @conselleps

Twitter: @ConsellEps

Facebook: Consell de l’Estudiantat de l’EPS

Coordinadors: Albert Gómez i Enric Calavia

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:

Adreça: Av. de l’Estudi General, núm. 4 – 25001 LLEIDA

Despatx: 2.07 FEPTS

Telèfon: 973706549

Adreça electrònica: fepts@estudiantat.udl.cat

Instagram: @conselldelestudiantat.fepts

Facebook: Consell de l’estudiantat de FEPTS

Coordinadors: Alba Rivera

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina:

Adreça: Av. de l'Alcalde Rovira Roure, núm. 44 - 25198 LLEIDA

Despatx: 0.20 FMED (Altell)

Telèfon: 973003653

Adreça electrònica: medicina@estudiantat.udl.cat

Instagram: @consellmed

Twitter: @medicinalleida

Facebook: Consell Estudiantat Medicina Lleida

Coordinadors: Alba Ávila i Guillermo Pérez

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme:

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 1.06 Edifici Polivalent

Telèfon: 973703367

Adreça electrònica: fdet@estudiantat.udl.cat

Instagram: @ce_fdet

Twitter: @CEFDET

Facebook: Consell Estudiantat FDET UdL

Coordinadors: Josep Ma Giménez

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:

Adreça: Av. Alcalde Rovira Roure, núm. 44 – 25198 LLEIDA

Despatx: 1.05

Telèfon: 973702077

Adreça electrònica: fif@estudiantat.udl.cat

Instagram: @inferfisio

Facebook: Consell Estudiants Facultat Infermeria-Fisioteràpia  

Coordinadores: Marina Solé i Patrícia Gonzàlez

 

Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres:

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.18

Telèfon: 973703138

Adreça electrònica: lletres@estudiantat.udl.cat

Twitter: @conselletresudl

Facebook: Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres

Coordinador: José Lasala

 

 

 

 

   Darrera modificació: