Vicerectorat de Docència

 Descarregar pdf
Francisco García Pascual, vicerector de Docència de la Universitat de Lleida (UdL)

Edifici del Rectorat -
Despatx 2.47
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vd.secretaria@udl.cat

+34 973 70 20 25

Francisco García Pascual
Vicerector de Docència
vd@udl.cat


Josep Dalmases
Adjunt al Vicerectorat per a les Pràctiques Acadèmiques
dalmases@hbj.udl.cat

Marta Oliva
Adjunta al Vicerectorat per a la Gestió i Planificació Acadèmica
oliva@diei.udl.cat

Adoración Padial
Adjunta al Vicerectorat per a la Programació i Acreditació de títols oficials
padial@dpriv.udl.cat

Jorgina Roure
Secretària del Vicerectorat
vd.secretaria@udl.cat

Funcions del Vicerectorat

  • Organització global de la docència i la formació de Grau i de Màster a la Universitat de Lleida.
  • Coordinació de les activitats docents de Grau i de Màster que es desenvolupen en els diferents Centres de la UdL.
  • Impulsar els programes i accions d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent.
  • Programació dels nous títols de Grau i de Màster.
  • Dissenyar i garantir la qualitat i viabilitat dels calendaris acadèmics.
  • Programació i planificació anual dels diferents ensenyaments de Grau i de Màster, així com de l'oferta de places.
  • Garantir la qualitat i el prestigi de les pràctiques acadèmiques.
  • Garantir el bon funcionament dels sistemes d'avaluació.

Estructura del Vicerectorat

Unitats administratives:

Òrgans col·legiats

   Darrera modificació: