El món s'enfronta a greus problemes ambientals com el canvi climàtic, l'esgotament dels recursos naturals, la contaminació atmosfèrica i la pèrdua de biodiversitat. És necessari comprendre aquests problemes i proporcionar solucions pràctiques que permetin gestionar i mitigar els seus efectes.