Coordinació de Rectorat

 Descarregar pdf

La Coordinació de Rectorat dona suport al rector en les activitats i relacions institucionals; dirigeix, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions de la Universitat, i participa en l'establiment de les polítiques institucionals necessàries, així com en el disseny, implantació i seguiment dels instruments adequats per al seu desenvolupament.

 

Antoni Jové Montanyola

Coordinador de Rectorat

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

crectorat@udl.cat
+34 973 702 341


Eva Ros

Administrativa

Edifici del Rectorat
Despatx 2.07
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

eva.ros@udl.cat
+34 973 703 165
+34 973 702 099


Vanesa Samsó

Administrativa

Edifici del Rectorat
Despatx 2.07
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

vanesa.samso@udl.cat
+34 973 702 975
+34 973 702 099